Beni bu bloğu açmaya iten neden dünya görüşümün gerektirdiği ödevleri yerine getirmektir. Peki nedir bu dünya görüşü?

ideal/mükemmel bir dünya görüşünü şu şekilde tasavvur ettim ve ardından da tanımlayıp kendime şiar edindim: düşünce (her türlü bilgiyi doğurur) ile erdemin (sevgi sanatına malik olmak ve iyilik istencinin amalgramı) ilişkiye girmesi seküler düzeyde insanı yüksek bir seviyeye çıkartır. Bunu zihindeki yerleşik konumundan fiiliyata yani pratiğe aktarmak ve özgün bir yaşam tarzı haline getirmekse oldukça zordur. Çünkü bu normatif yaşam tarzının beraberinde getirdiği çeşitlili ödevler vardır…

İşte o ödevlerden biri olan entelektüel bağlamda düşünmek, öğrenmek, fikir üretmek ve öğrendiklerini aktarmak gibi faaliyetleri yerine getirme platformu olarak bu bloğu açtım.

Blog içinde açtığım konulara yapacağınız yorumlar da bu bağlamda benim için değerlidir…. 

Esenlikle Kalın…