Finpolities’in Bakanlar Kurulu: Corp-pols

Finpolities’in Bakanlar Kurulu: Dev Şirketlerin Üst Yöneticileri: Corp-Pols Dev Amerikan Şirketlerinin (Finpolities) en sorumlu mevkilerinde bulunan üst-kademdeki-yöneticiler (corpols) küçük bir azınlıktır. Bunların sayılarını saptayabilmek amacıyla Fortune’un yayınladığı elit çizelgesine bakıldığında karşımıza topu topu 500’ü sanayi …

Yardımseverlik Görüntüleri: Vergi-Muafiyetli Vakıflar

Yardımseverlik Görüntüleri: Vergi-Muafiyetli Vakıflar I. Bölüm Günümüzde servet sahibi erkeklerin ve kadınların tümüne yakın çoğunluğu Basın tarafından serbestlikle, philanthropist (hayırsever/insancıl/yardımsever) olarak tanıtılmaktadırlar. Bu tür papağanca tekrarların sonucunda insancıl/yardımsever sözcüğü giderek varlıklı kimse sözcüğüyle aynı anlamda …

Şehir ve Tüccarlar Kulüpleri

Büyük Sermaye Çevrelerinin Can Damarı: Özel Kulüpler Knickerbocker Kulübü California'daki Ingomar Kulübü San Francisco'daki Bohemian Kulübü The Century Association Kulübü ABD’deki Büyük Sermaye Çevreleri yani Finpols ve Corpols kendisini, diğerlerinden ayırmak için başka bir yola başvurmuştur. Ekonomik Elite’nin kendisine tam …

Finpols’ün İç-Yapısı

Finpols’ün İç-Evlilikleri Merkez karargahlarını ABD’nin Doğu’sunda kurmuş olan finpols Elitesi’nin İç-Yapısıyla ilgili için söylenebilecek ilk söz İç-evliliklerdir. ABD’deki Finpols takımı tıpkı eski Avrupa soylu sınıfı gibi sayısız kuzenler ve akrabalar kargaşası içindedir. Büyük varlıklıların arasındaki …